Moje Španělština - španělština šitá na míru Španělština
MOJE ŠPANĚLŠTINA
Španělština šitá na míru


výuka španělštiny
MOJE-ŠPANĚLŠTINA se zabývá individuální výukou španělštiny v Praze a blízkém okolí. Individuální výuka jazyků, španělštiny především, je stále populárnější. My sami se výuce španělštiny věnujeme od roku 2005.

Nabízíme efektivní a přátelskou výuku, která je určena široké veřejnosti všech věkových kategorií a úrovní pokročilosti. Hodiny vedou kvalitní lektoři, kteří mají s výukou španělštiny a jiných jazyků bohaté zkušenosti. Upřednostňujeme osobní přístup ke každému studentovi, z tohoto důvodu se věnujeme převážně individuální výuce a výuce v malých skupinkách. Můžete se těšit na efektivní vyučování španělštiny, které dává prostor studentům.


Individuální výuka španělštiny

Individuální výuka má oproti výuce ve větší skupině mnoho výhod. Lektor se plně přizpůsobuje studentovi a jeho potřebám. Hodiny probíhají u Vás doma, v práci či kavárně. Čas, místo, náplň hodiny a výukový materiál plně záleží na domluvě s lektorem. Hodiny španělštiny jsou jen Vaše. Nikdo vás neomezuje a sami si volíte tempo, intenzitu a skladbu výuky. Naši lektoři mají s individuální výukou španělštiny bohaté zkušenosti a díky těsnému kontaktu se studentem přesně vědí, na co se zaměřit, kde máte ještě rezervy, co naopak zvládáte bez obtíží. Výuka je tak oproti skupinovým kurzům o mnoho efektivnější. Individuální výuka šetří Váš čas a peníze.
individuální výuka španělštiny pro nejmenší individuální výuka španělštiny pro studenty individuální výuka španělštiny pro seniory


Firemní výuka španělštiny

Setkávají se Vaši zaměstnanci při své práci se španělštinou? Chcete rozšířit jejich jazykové schopnosti? Nabízíme firemní kurzy španělštiny obecného i odborného zaměření. Kurzy navrhujeme podle Vašich přání. V hodinách se podle potřeby zaměřujeme na konverzaci, psaný projev, porozumění psanému či mluvenému slovu. V hodinách klademe důraz na komunikativní a individuální přístup. Využíváme interaktivní metody a moderní učebnice. Výuka španělštiny se koná v prostorách Vaší firmy a lze ji zahájit kdykoliv během roku. Program a harmonogram kurzů může být kdykoliv upraven tak, aby plně vyhovoval Vašim potřebám a vedl ke splnění vytyčených cílů.
firemní výuka španělštiny


Skype výuka španělštiny

Skype výuka je novým trendem v individuální výuce cizích jazyků. Španělština přes Skype je pro každého, kdo hledá způsob, jak se učit španělsky pohodlně, individuálně a bez dojíždění. Studovat můžete z pohodlí domova či kanceláře, potřebujete jen počítač připojený k internetu. Skype výuka nemusí být omezena jen na konverzaci. Při výuce využíváme multimediální materiály, poslechová, ale i písemná cvičení. Hodiny jsou přizpůsobeny Vašim přáním a lze je kombinovat s klasickou individuální výukou.
skype výuka španělštiny